Financování

Náš způsob financování

Spolupracujeme s hypotečními poradci, kteří pro vás vždy vyberou hypotéku na míru. Znamená to nejenom vybrat banku s nejnižší úrokovou sazbou, ale zajistit pro vás co nejvýhodnější úvěr.

Financování Vaší hypotékou

Máte-li již schválenou hypotéku, napište nám podrobnosti a můžeme najít vhodné řešení.

Financování vlastními prostředky

Tento způsob je vždy nejjednodušší.

Splátkový kalendář

Podpis Rezervační smlouvy (RS)

  • sjednává se na 30 dnů
  • Do 3 dnů od podpisu RS uhradit rezervační poplatek 50 000,- Kč (započítává se do kupní ceny)

Podpis Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSBK)

  • Do 3 dnů od podpisu SoSBK uhradit první zálohu z kupní ceny 20 %
  • Po dokončení hrubé stavby se hradí 30 % z kupní ceny
  • Po dokončení zabudování oken a vnějších dveří se hradí 15 % z kupní ceny
  • Po dokončení provedení vnitřních instalací se hradí dalších 15 % z kupní ceny
  • Po dokončení po dokončení podhledů a vnitřních omítek se hradí dalších 15 % z kupní ceny
  • Doplatek 5 % se hradí do 10 dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

Podpis Kupní smlouvy (KS)

  • Převod a předání bytu