kontakty

Kancelář Jince

Zborovská 485, 262 23, Jince

723 849 290

731 615 141

EKONOMICKÉ BYDLENÍ s.r.o.

Nám. Osvoboditelů 69/5a
153 00 Praha 5

Napište nám

Odesláním tohoto kontaktního formuláře uděluji souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů v souladu s GDPR.

Sídlo Ekonomické bydlení

Kancelář Jince

Byty Jince

Ochrana osobních údajů

Společnost Ekonomické bydlení s.r.o., kontaktní adresa Nám. Osvoboditelů 69/5a, 153 00, Praha 5, Česká republika, IČ: 04653505 (dále jen „Správce“), tímto informuje všechny fyzické osoby, které přímo či nepřímo kontaktovaly Správce či s ním jakkoli vstoupily do jednání za účelem projevení zájmu o koupi či pronájem nemovitých věcí tvořících developerský projekt Výhledy Brdy prezentovaný na této internetové stránce (dále jen „Osoby“), že Správce zpracovává osobní informace poskytnuté Osobami, a to za účelem prezentace uvedeného developerského projektu na této internetové stránce, na čemž má Správce oprávněný zájem, a dále za účelem sjednání, uzavření a plnění potřebných právních jednání směřující k převodu předmětných nemovitých věcí a plnění těchto právních jednání (např. vyplnění návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, potvrzení přijetí splátky kupní ceny či nájemného apod.), a za účelem plnění povinností Správce stanovených právními předpisy souvisejícími s převodem vlastnických práv k takovým nemovitým věcem (tj. např. daňové či účetní povinnosti nebo povinnosti směřující proti legalizaci trestné činnosti aj.).

Správce může za výše uvedenými účely předávat osobní údaje Osob i třetím osobám spolupracujícím se Správcem v souvislosti s prodejem či pronájmem předmětných nemovitých věcí, tj. s realitní kanceláří (zprostředkovatelem), právními, účetními či daňovými poradci, provozovatelem této internetové stránky a subjektem, který obstarává realizaci klientských změn nabízených nemovitých věcí. Správce je zároveň oprávněn předat identifikační a kontaktní údaje na vlastníky či nájemce převáděných nemovitých věcí v budoucnu vzniklému společenství vlastníků jednotek. Osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovány, náleží veškerá práva stanovená za účelem ochrany osobních údajů podle platné a účinné právní úpravy. Správce můžete v souvislosti s jejich uplatněním kontaktovat telefonicky na tel. čísle +420 222 562 723, písemně na adrese jeho sídla uvedené výše nebo pomocí elektronické komunikace na adrese ekonomickebydleni@gmail.com .